De effecten van studiekeuzebegeleiding

effecten-studiekeuzebegeleidingHoe effectief is studiekeuzebegeleiding?

In samenwerking met Centrum Studiekeuze te Utrecht heeft Judith Gerdessen (studiekeuzecoach van KeuzeSprong) een scriptie geschreven over de effecten van studiekeuzebegeleiding.
Studenten uit de studiejaren 2008-2009 en 2009-2010 van hogeschool en universiteit Utrecht die de workshop Studiekeuze of individuele begeleiding, gericht op het kiezen van een Bacheloropleiding, hebben genoten waren bij dit onderzoek betrokken. Gerdessen heeft haar opleiding gevolgd aan de hogeschool InHolland.

Uitkomsten Studiekeuze-onderzoek

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat alle studenten van mening waren dat de combinatie van het zelfinzicht met de informatie over studies en beroepen een juiste mix was in de begeleiding. Daarnaast vonden ze dat ze voldoende tot zelfsturing zijn bewogen en weten ze hoe ze korte en lange termijnkeuzes kunnen maken.

De effecten van studiekeuzebegeleiding

De effecten die volgens de literatuur belangrijk zijn, worden ook bereikt. De directe effecten worden bereikt door het besteden van voldoende aandacht in de begeleiding aan ondermeer zelfinzicht en zelfsturing. Daarnaast de indirecte effecten, zoals het verhogen van het zelfvertrouwen, de (leer)motivatie en het verlagen van het schooluitval.

De studenten gaven aan dat zij meer diepgang wilden hebben in de begeleiding op:

  • het bespreken wat het maakt dat de vorige studiekeuze niet passend was
  • het reflecteren op praktijkervaringen;
  • het activeren en stimuleren van de studenten om ook in gesprek te gaan met docenten, studenten en professionals uit het gewenste vakgebied;
  • het bespreken van de inhoudelijke verschillen tussen de opleidingen en het bieden van nazorg.

Meer weten?

De lessen/aanbevelingen die bij dit studiekeuzeonderzoek naar voren zijn gekomen hebben ook bijgedragen om de studiekeuzebegeleiding van Keuzesprong verder te professionaliseren. Lees hier meer over onze studiekeuzebegeleiding.

Dit is de bron van het artikel