Hoe verschilt de Geneeskunde selectie per universiteit?

Opgelet: Deze blog komt uit 2017 en is sindsdien niet bijgewerkt.

Comments worden nog wel beantwoord, dus voel je vrij om je vraag te stellen.
Wij zijn gestopt met studiekeuzebegeleiding en daarom ook blogs bijwerken en schrijven over dit thema.

Het is bijna 15 januari. De inschrijfdatum voor vele selectiestudies, waaronder de universitaire opleiding Geneeskunde. Wij hebben onderzocht op welke manier de universiteiten hun studenten selecteren. Universiteit Leiden was zelfs bereid om een interview te geven over hun studie en de manier van selecteren.

In het onderstaande overzicht zie je kort de selectie verschillen en aanvullend kan je per universiteit meer informatie erover vinden. Op deze manier kan je de universiteit kiezen die het beste bij je past. Maar vergeet niet om ook naar de universiteit zelf  te kijken en te ervaren of de studie en school ook echt bij je past!

Universiteit Nadruk selectie * 1ste selectie ronde 2de selectie ronde Aantal x deelnemen Aantal opleidings- plaatsen
Universiteit Utrecht Motivatie en sociale vaardigheden Cijfers, motivatie Toetsen 2 keer 304
Maastricht University Motivatie en studeervaardigheden Cijfers, CV Toetsen 2 keer 316
Universiteit Leiden** Kennis en cijfers Cijfers, toets Motivatie 2 keer 320
Vrije Universiteit Amsterdam Cijfers en buitenschoolse activiteiten Cijfers, CV Toetsen 2 keer 350
Erasmus Universiteit Rotterdam** Cijfers en buitenschoolse activiteiten Cijfers, CV Toetsen 1 keer 410
Radboud Universiteit Nijmegen Kennis en inschatting arts-situaties Cijfers, motivatie Toetsen 1 keer 330
Universiteit van Amsterdam** Kennis Cijfers, Toetsen Motivatie 1 keer 350
Rijksuniversiteit Groningen Kennis en inschatting arts-situaties Cijfers, inschatting Toetsen 1 keer 410

*De bepaling van de nadruk op de selectie is een interpretatie van KeuzeSprong.
** Bij deze universiteiten krijg je een directe plaatsing op basis van een hoge score in selectieronde 1. Bij Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam draait dit om je 5-vwo cijfers en bij Universiteit van Amsterdam om je score op de kennistoetsen.
*** Wegens Corona vragen ze nu al je behaalde cijfers op tot 15-01-2020. Normaliter is het je overgangscijfers van 5v naar 6v.

Belangrijk: Utrecht vindt de uitslag van de non-cognitieve toets en de motivatievragen het meest belangrijk in het selectieproces. Nevenactiviteiten zoals stages en sportactiviteiten worden niet meegewogen.

 1. Motivatievragenlijst over je studiekeuze en vragen over je vooropleiding, inclusief cijferlijst 5-vwo.
 2. Kennistoets (over anatomie en fysiologie) en een toets waarin vragen worden gesteld over hoe jij als arts in verschillende situaties zou reageren. Deze toets kan je niet voorbereiden.

Meer informatie over de selectiemethode van Universiteit Utrecht.

Maastricht University

Belangrijk: Maastricht vindt je motivatie samen met je studeervaardigheden belangrijk. Dit ook gezien Maastricht het Probleemgestuurd Onderwijs hanteert wat sterk gericht is op vaardigheden inzetten en opdoen.

 1. Cijferlijst 5-vwo en motivatievragen over je studiekeuze en je CV.
 2. Kennistoets en toetsen waar gekeken wordt naar je kennisverwerking, planning, probleemoplossend vermogen en reflectie op jezelf.

Meer informatie over de selectiemethode van Maastricht University.

Universiteit Leiden

Belangrijk: Leiden hecht veel waarde aan je kennis en 5-vwo cijfers. Je wordt dan ook direct toegelaten als je een 8 of hoger scoort op bepaalde vakken *

 1. Cijferlijst 5-vwo en Biomedical Admissions Test (BMAT) maken. De BMAT is een toets die draait om je probleemoplossend vermogen, kennis en analytisch vermogen.
 2. Je personal statement. Hierin beschrijf je de reden van je keuze voor Geneeskunde en waarom jij geschikt bent voor de studie. Daarnaast ook een reflectieopdracht.
 3. Korte gesprekken en opdrachten over hoe jij in situaties als arts zou handelen, jouw communicatievaardigheden en motivatie voor de studie. Dit vervalt dit jaar door Corona.

*Heb je een 5 vwo-gemiddelde hoger of gelijk aan 8 voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde A of B en Nederlands en een voldoende beoordeling voor het personal statement? Dan ben je direct toegelaten tot de studie en hoef je niet de BMAT te maken of ronde 3 te doorlopen.

Meer informatie over de selectiemethode van Universiteit Leiden. 

Vrije Universiteit Amsterdam

Belangrijk: Buitenschoolse activiteiten van de afgelopen 3 jaar zijn het belangrijkste voor de VU.

 1. Cijferlijst 5-vwo en CV met buitenschoolse activiteiten (van afgelopen 3 jaar). Het draait om ervaring in de gezondheidszorg, bestuurlijke en/of organisatorische ervaring, ervaring in de techniek of onderzoek en of je een andere bijzondere prestatie hebt geleverd. Dit bewijs je middels getuigschriften en referenties.
 2. Kennistoets en studievaardighedentoetsen. Ze toetsen zowel je kennis als hoe gemakkelijk je nieuwe informatie verzamelt en verwerkt.

Meer informatie over de selectiemethode van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Belangrijk: Behaalde prestaties van de afgelopen 2,5 jaar; zowel cijfers als buitenschoolse acitiviteiten laten ze zwaar meewegen. Je wordt dan ook direct toegelaten als je gelijk aan of hoger scoort dan een 8 op bepaalde vakken *

 1. Cijfers 5-vwo en buitenschoolse activiteiten (langdurige activiteiten van afgelopen 2,5 jaar tijdens school). Ze kijken naar ervaring in de hulpverlening, bestuurlijke en/of organisatorische ervaring en bijzondere prestaties. Dit bewijs je middels getuigschriften en referenties.
 2. Kennistoets en toetsen gericht op je studeervaardigheden en hoe je kennis toepast en informatie vergaart en verwerkt.

* Kandidaten die gemiddeld gelijk aan of hoger scoren dan een 8,00 voor de SE-cijfers  voor de vereiste vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie) samen (dus niet voor ieder vak apart) én die voldoende scoren op het onderdeel motivatie op het deelname- formulier worden direct geselecteerd voor de opleiding Geneeskunde: deze kandidaten hoeven geen toetsen te maken.

Meer informatie over de selectiemethode van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Radboud Universiteit Nijmegen

Belangrijk: Nijmegen vindt vooral de uitslag van de de BNStoets en de affiniteitentoets (ronde 2) het belangrijkst. 

 1. Huiswerkopdracht over jouw visie en kijk op de studie Geneeskunde, referenties over dit verslag en een eigen reflectieverslag over de gekregen referenties over jouw geschiktheid voor de opleiding.
 2. Biologie, Natuur- en Scheikundetoets (BNStoets) en een meerkeuzetoets waarin ze je situaties voorleggen en jij aangeeft welke de beste manier is om te handelen als arts.

Meer informatie over de selectiemethode van Radboud Universiteit Nijmegen.

Universiteit van Amsterdam

Belangrijk: De kennistoetsen zijn voor de UVA het meest doorslaggevends. Als je namelijk hoog op deze toetsen scoort, ben je direct geplaatst*

 1. Het draait om twee toetsen. De eerste toets is een kennistoets waarvoor je voorbereiding toegestuurd krijgt. De tweede toets draait om je vwo natuurwetenschappelijke basiskennis en draait om algemene kennis rondom de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde. De Biologie Olympia helpt goed om door te nemen ter voorbereiding.
 2. Korte gesprekken en opdrachten over hoe jij in situaties als arts zou handelen. Door Corona wordt dit onderdeel via een toets behandeld.

* Op basis van je score op beide kennistoetsen word je vervolgens in één van de drie categorieën ingedeeld. De eerste categorie bestaat uit kandidaten die, in vergelijking met andere kandidaten, hoog hebben gescoord op beide toetsen. Als je tot deze categorie behoort, krijg je direct een rangnummer en hoef je niet meer deel te nemen aan de tweede ronde. Studenten met deze rangnummers worden als eerste geplaatst bij de opleiding Geneeskunde aan het AMC-UvA.

Meer informatie over de selectiemethode van de Universiteit van Amsterdam.

Rijksuniversiteit Groningen

Belangrijk: Groningen vindt de kennis- en vaardighedentoetsen het belangrijkste*.

 1. Verschillende voorbereidingsopdrachten zoals een uitgebreid CV, en je 5-vwo cijfers. Ze letten vooral op je cijfers in deze ronde en of je een aantoonbare uitmuntende prestatie hebt geleverd (bijvoorbeeld sport).
 2. Kennistoets en vaardighedentoetsen bijvoorbeeld over hoe jij in situaties als arts zou handelen.

*Als toevoeging is het belangrijk om te weten dat Groningen vier verschillende Learning Community’s heeft en voor elke LC zijn er maximaal 120 plekken. LC’s zijn thema’s binnen Geneeskunde waar jij de nadruk op wilt legggen. Lees er hier meer over.

Meer informatie over de selectiemethode van de Rijksuniversiteit Groningen.

Shownotes Interview Universiteit Leiden

 • Reden populariteit studie Geneeskunde: 1.50 min
 • Realistisch beeld van de studie: 4.30 min
 • Wat nodig om te slagen in de opleiding: 5.38 min
 • Moeilijkheidsgraad Geneeskunde vs andere wo-opleidingen: 7.34 min
 • Een gemiddeld beeld van een studieweek: 9.45 min
 • Verschillen tussen universiteiten bij de studie Geneeskunde: 10.45 min
 • Selectie vs loting: 13.28 min
 • Toelaatbaarheid en kansen zonder vwo diploma: 19.45 min
 • De zin van eerder aanmelden: 22.43 min
 • Tips ter voorbereiding op de toelating: 23.11 min
 • Alternatieven bij geen toelating tot Geneeskunde: 25.15 min.

Een uitgebreide vlog over de decentrale selectie van Geneeskunde.