Afschaffing centrale loting, wat betekent dit?

afschaffing-centrale-loting-studiekeuze Afschaffing Centrale Loting, Wat nu?

Eindelijk, de kogel is door de kerk! Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat: Per studiejaar 2017-2018 wordt de centrale loting omgezet in een decentrale loting. Maar wat betekent dit nu? Dit betekent dat onderwijsinstellingen niet alleen maar kijken naar je eindexamencijfers, maar vanaf dat collegejaar ook gaan kijken naar je motivatie om een studie te volgen en je persoonlijkheid.

Waarom doen ze dit?

Het doel van het kabinet met deze regeling is om ervoor te zorgen dat nu wel de juiste student op de juiste plek komt. Als er namelijk alleen naar de (hoogte van) cijfers gekeken wordt, worden andere factoren overgeslagen die er ook voor zorgen dat studenten succes hebben in een studie. Motivatie is zo’n factor.

Sommige jongeren zijn bijvoorbeeld laatbloeiers of hebben tijdens de schoolperiode omstandigheden thuis die hun cijfers beïnvloeden. Het is absoluut niet eerlijk wanneer dat je achtervolgt bij een keuze voor een vervolgopleiding, want motivatie is de grootste voorspellende factor als het gaat om studiesucces en –plezier.

Wat betekent dit?

Onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen waarop ze selecteren bij de scholieren en studenten. Wel moeten zij dit van tevoren aangeven. Zo kan jij je als studiekiezer goed voorbereiden op de selectieprocedure. Dit betekent ook dat, wanneer je wordt afgewezen, jij een helder verhaal krijgt waarom je niet bent toegelaten. Nu voelt een selectieprocedure vaak als een proces waar je machteloos in staat. Daar wordt verandering in gebracht!

Wat blijft is dat de instelling zelf mag bepalen hoe vaak je mee mag doen aan de selectieprocedure van die instelling.

De landelijke aanmelddatum voor alle studies met een loting wordt gezet op 15 januari. Je hoort 15 april uiterlijk de uitslag. Dan heb je nog tot 1 mei om je aan te melden bij een studie zonder loting. Wel handig om dan een back-up plan te hebben!

Er is nog een ander voordeel. Nu kan je je bij maar 1 lotingstudie aanmelden en hierbij je voorkeuren opgeven bij welke hogeschool of universiteit je deze studie wilt volgen. Straks kan je jezelf bij twee lotingstudies inschrijven! Zo spreid je je kansen op toelating voor een lotingstudie. Voor sommige studies geldt dit niet. Hierover meer onder het volgende kopje.

Zitten er ook nadelen aan deze nieuwe regel?

Inhakend op de vorige alinea: Dit nieuwe voordeel geldt niet voor de benoemde zware studies van Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Van deze groep studies mag je er maar 1 kiezen. Waarom? Omdat dit studies zijn waar zich structureel veel meer kandidaten voor inschrijven dan dat er plaatsen zijn.

Ook mag je je per studiejaar 2017-2018 maar voor 2 verschillende studies met selectie aanmelden. De regel dat je in totaal maar 3x mag meedoen met de selectieprocedure blijft. Bij Psychologie bijvoorbeeld kan je in jaar 1 bij twee verschillende selecties meedoen en helaas niet ingeloot zijn. Dan mag je dus het jaar erop maar aan 1 selectieprocedure meedoen.

De mogelijke kosten voor de selectieprocedure van studies met een decentrale selectie wil het kabinet bij de (ouder(s) van de) studiekiezer leggen. Denk hierbij aan maximale bedragen van 50 tot 100 euro.

Nog meer toekomstplannen van Jet?

Ook daar kan je amen op zeggen!
In het voorjaar van 2015 hoopt Jet Bussemaker alle verdere aspecten in detail helder te hebben, zodat iedereen weet waar die aan toe is.
Wat vind jij van deze nieuwe ontwikkelingen?