Waarom alleen goede cijfers niet helpen bij Selectie studies

studie-kiezen-loting-tips-wat-te-doen
Met alleen goede cijfers kom je er niet

Er wordt steeds minder gekeken naar je cijfers bij de toelating van opleidingen. Steeds meer studies hanteren een selectie waar juist andere dingen centraal staan. In schooljaar 2016-2017 zijn alle centrale loting studies omgezet naar andere vormen van selectie. Welke vormen van selectie zijn er en wat moet je doen om toegelaten te worden? In deze column lees je hierover.

Soorten selectie

Er zijn drie verschillende soorten selecties die studies in het hoger onderwijs inzetten:

  • Centrale Selectie
    Bij Centrale Selectie wordt alleen naar cijfers gekeken. Je overgang-cijfers naar het examenjaar en/of je behaalde cijfers op je diploma worden ingedeeld in een lotingklasse en op basis daarvan wordt door DUO bepaald of je wel of niet toegelaten bent tot de studie.Voorbeelden: Tandheelkunde of Diergeneeskunde.
  • Decentrale Selectie
    De tweede soort is decentrale selectie, wat steeds meer ingezet wordt bij hogescholen en universiteiten. Bij deze selectie nemen ze ook je cijfers mee, maar de aandacht gaat vooral naar je motivatie en vaardigheden. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om een test te maken of een presentatie te geven. Per opleiding is dit verschillend, gezien er verschillende competenties of kennis nodig is per studie.Voorbeelden: Fysiotherapie of Journalistiek.
  • Selectie op scholen zelf
    Als derde zijn er ook opleidingen die zonder DUO hun studenten selecteren. De opleidingen organiseren deze selectie zelf. De manier van selecteren komt ongeveer overeen met de decentrale selectie. Deze selectie wordt vaak toegepast bij opleidingen die kleinschalig zijn of een zeer intensief programma hebben.Voorbeelden: Verloskunde of de University College.

Tips om toegelaten te worden tot een selectie studie

Het is tegenwoorden niet meer voldoende om met voldoendes je diploma te halen op de middelbare school. Dat doet namelijk iedereen die zich aanmeld voor een vervolgopleiding.

Wat van belang is bij studies die een vorm van selectie hanteren is juist wat je ernaast gedaan hebt en doet. Denk aan een bijbaan, je hobby’s, sport, vrijwilligerswerk , een extra vak etc. Het ligt aan de studie waar je je pijlen op gericht hebt wat het meest relevant is.

Waarom zijn die dingen dan zo belangrijk? Met de activiteiten die je naast school uitvoert kan je je onderscheiden van de rest. Je kan laten zien dat je al (werk)ervaring hebt in het werkgebied, belangrijke vaardigheden hebt opgedaan die je ook nodig hebt in het beroepenveld van de studie of dat je al bekend bent met een gedeelte van de stof dat van belang is. Kortom: Daag jezelf uit om meer dan een 6 te halen voor de vakken op school en onderzoek wat jij kan doen om toegelaten te worden tot jouw droom-selectie-studie!